قلاب دانه گیر از اتصالات مربوط زنجیر که جهت بستن زنجیر به دور بار و یا افزایش و کاهش طول زنجیر کاربرد دارند،
قلاب دانه گیر در دو نوع شاخدار و ساده در کلیه سایزها در فروشگاه موجود می باشد.
ثبت سفارش:

021-66708856 , 02166709084