قلاب دینام نری و مادگی یکی از ابزار و لوازم بارگیری می باشد.
قلاب دینام (eye bolt) برای نصب دائمی روی تجهیزات به منظور باربرداری استفاده می شوند.

دریافت قیمت و ثبت سفارش خرید کالا: 66708856-021